وبینار «علوم انسانی سلامت و همه‌گیری کرونا»

وبینار «علوم انسانی سلامت و همه‌گیری کرونا»

چهارمین وبینار کشوری مطالعات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و سلامت با عنوان «علوم انسانی سلامت و همه‌گیری کرونا» در تاریخ دوم مهرماه 1399 در محل موزۀ ملی تاریخ علوم پزشکی برگزار شد

آزمون مرحله اول انفرادی(غربالگری) دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور با مشارکت ۴۳ دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد
جهت اطلاع

آزمون مرحله اول انفرادی(غربالگری) دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور با مشارکت ۴۳ دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد

دکتر پاسالار با قدردانی از زحمات و تلاش حداکثری دانشگاه های علوم پزشکی کشور ومرکز سنجش آموزش پزشکی از برگزاری آزمون مرحله اول انفرادی(غربالگری) دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در 17 مردادماه سالجاری خبر داد.