نام رئیس کمیته فنی: خانم دکتر پروین پاسالار 

تلفن تماس: 88364224

پست الكترونيك اداره: 

آدرس: شهرك قدس - ميدان صنعت - خ سيماي ايران - وزارت بهداشت - بلوك C - طبقه هفتم (مدیریت امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان)

محل مراجعه دانشجویان: مراکز EDC دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور